A Helytörténeti olvasókönyv-sorozat II. kötetének lexikonrészében a szerkesztõk arra vállalkoztak, hogy „településünk utcáinak, tereinek nevet kölcsönzõk leírását, életrajzát, arcképét, a közterületek egy-egy fotóját közreadva segítsenek lakóhelyünkön, szûkebb hazánkban, Biatorbágyon eligazodni, hogy valahol otthon legyünk a világban.” A kötetbe különbözõ korok tudásanyagát rögzítették. „Karikó János, Bia egykori bírója a településen sétálva minden egyes házat versbe foglalt, ezt olvashatják a kötetben. Navarra József a 150 évvel ezelõtti tudásanyag ismeretében, népköltõnk egy másik versének felhasználásával elemzi Bia nevét és földrajzi viszonyait. Tárczy Judit a múlt század közepén-végén elérhetõ ismeretanyagot sûrítette össze tanulmányában, melyet biatorbágyi képeslapok és térképek tesznek még érdekessebbé. A mai kor Bia és Torbágy nevérõl fellelhetõ tudását összegzi tudományos dolgozatában Palovics Lajos.”

Mindezekre és még sok más, már-már feledésbe merülõ érdekességre bukkanhatnak mindazok, akik kézbe veszik a Beszélõ nevek – Biatorbágyi közterületek és névadóik címû kötetet.

Megjelent 2006-ban. Mérete: B/5. A 204 + 16 (színes) oldalas, 260 illusztrációt (térképet, képeslapot, fotót) tartalmazó könyv ára – 1200 Ft kartonált, illetve 1800 Ft egészvászon kötésben.