Szent Vendel-kápolna felújítása, 1993-2009

Megőrzött múltunk

Az 1991-ben alapított Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány elmúlt 18 évi munkáját elsősorban a Szent Vendel-kápolna megmentéséért végzett tevékenységünk fémjelzi.
A Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány 1993 óta dolgozik a műemléki védettség alatt álló Szent Vendel-, közismertebb nevén a Szily-kápolna helyreállításának elősegítésében.
1993-ban Kelemen Ágnes írt egy levelet, melyben többek között a kápolna sorsára kívánta felhívni a figyelmet. E kezdeményezést vállalta fel alapítványunk, a Biatorbágyi Krónika a kápolna megmentésére szólító felhívásként tette közzé, anyagi támogatást kérve.
1994-ben szerveztük az első sétánkat a kápolna megmentéséért. (Ekkor a Pest Megyei Hírlapban több cikk jelent meg a kápolnával kapcsolatban.) A felhívásra 107 700 Ft érkezett az alapítvány számlájára. Kaptunk felajánlásokat különféle munkák elvégzésére, illetve egy helyi tervező, Mizsei József elvállalta a felmérést, s a felmérési tervek készítését. A kápolna állapotának fotódokumentálását Horváth Imre végezte. Folyamatosan felhívásokat jelentettünk meg a Biatorbágyi Krónikában, ezzel életben tartva a kápolna „felújítását”.
1996-ban felvettük a kapcsolatot a kápolna kezelőjével, a Pilisi Parkerdő Rt.-vel (tulajdonos a Magyar Állam), valamint a Balsorsú Műemlékekért Társasággal együttműködési megállapodás született arról, hogy a kápolna felújításához szükséges feladatokat közösen próbáljuk megoldani.
1997-ben megkereste az alapítványt a Balsorsú Műemlékekért Társaság. Harmadik, balsorsú műemlékek javára rendezett báljuk kedvezményezettje a Szily-kápolna volt. A szervezés munkájából alapítványunk is kivette részét, ennek köszönhetően szép számmal jelentek meg a biatorbágyi polgárok a gödöllői Grassalkovich-kastélyban rendezett nagyszabású eseményen, melynek 600 000 forintos bevételét a kápolna felújítására fordíthattuk. (A bálról rövid riport jelent meg Ráday Mihály tévéműsorában.) Az év folyamán még 71 500 Ft-tal gyarapodott a támogatási összeg, valamint 300 ezer forint értékű faanyagot kaptunk a Pilisi Parkerdő Rt.-től.
Kivitelezőket kerestünk, árajánlatokat kértünk felújítási munkákra. Engedélyt kértünk a kápolna restaurálására. Állagmegóvás végett fóliával fedtük le a kápolna kupoláját, melyhez Peter Kiefner, Herbrechtingen akkori polgármestere nyújtott anyagi támogatást.
1998-ban megérkezett a restaurálási engedély, és elkezdődtek a geodéziai felmérések. Egyeztető tárgyalások után elkészült a munkálatok ütemterve, valamint megkértük a kápolna teljes helyreállításának építési engedélyét. Az építési terveket Nagy Gábor készítette.
Társadalmi munkát szerveztünk a Balsorsú Műemlékekért Társasággal karöltve a kápolna körüli földmunka megkezdéséhez, melynek befejezését munkagéppel végeztettük el. Pályázat útján 300 000 forintot nyertünk Pest Megye Önkormányzatától a felújításhoz.
A megyei és országos sajtóban felhívást tettünk közzé, keresve a Szily család ma élő tagjait, így sikerült felvenni a kapcsolatot a nagyszigeti Szily család leszármazottaival. Felállványoztattuk a kápolnát, és ezzel megkezdődött a tényleges helyreállítás: először a kőtisztítást végezték el - az Izobau Kft. munkatársai önköltségi áron, a társadalmi munkában tevékenykedő Tóth Kálmán kőrestaurátor vezetésével. A vízsugaras tisztításhoz a vizet helyi tűzoltóink juttatták fel az erdőn keresztül. Majd a kupola javítókőműves munkái következtek, melyet Ratalits Zoltán és Barát Tibor kőművesek végeztek, a szükséges anyagot Kontz László helyi építőanyag-kereskedőtől kaptuk. A HUM-ÉP Kft. elkészítette a kápolna állványozását és ácsmunkáit (1 331 000 Ft). Alapítványunk számlájára 100 ezer forint adomány érkezett egy ismeretlen támogatótól. Az OMVH-tól 428 200 Ft értékű fazsindelyt kaptunk támogatásként.
Folyamatos esőzések hátráltatták a munkálatokat. Elkészült a timpanon bádogozása is.
Feljelentést tettünk a rendőrségen: a kápolna állványát részben biatorbágyi fiatalok vandál módon szétverték, és annak egy részét, valamint a timpanon bádogozását ellopták, 60-70 ezer Ft-os kárt okozva. Az alapítvány kirándulást szervezett a Szily-kápolnához a BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen, a résztvevők jelezték, hogy jó lenne hagyománnyá tenni ezt a túrát.
Téli védelemként a tető faszerkezetét fóliával fedtük.
1999-ben először vehettünk részt az önkormányzat által kiírt pályázaton, ahol a kápolna felújításához 277 000 Ft-os pályázati támogatásban részesültünk. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatán 1,5 millió forint támogatást kaptunk a kápolnára.
Befejeződött a tetőfedés, zsindelyezés (710 000 Ft). Elkészült a kápolna külső és belső vakolása, melyet vandálok összekarcoltak.
A BÖME Helytörténeti és Természetjáró Körével közösen megrendeztük a Szent Vendel-túrát, melyen 120-an vettek részt.
2000-ben befejeződött az épület kőrestaurálása, a kupola belső fal-peremrészének pótlása és festése. Ezt követően a kápolna padozatának lerakása során visszakerült eredeti helyére a márvány sírlap is, mely egy közeli hétvégi ház borozóasztalaként szolgált néhány évig.
Németh István sírköves elkészítette az ajtó és ablak kőkereteit.
2001-ben beépítették a kő ajtó- és ablakkereteket. Ezek után befejeződhetett a kupola belső és a falazat belső és külső vakolási munkája.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázatán nyert alapítványok tevékenységéről készített filmet a közszolgálati televízió az Ezredforduló című műsorához.
2002-ben Győrik Ferenc és munkatársai elvégezték a falazat külső és belső festését.
2005-ben alapítványunkat levélben értesítette a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészete, hogy korábbi kérésünknek megfelelően a kápolnához vezető szerpentint részben járhatóvá tette, falépcső elhelyezésével könnyítette meg a műemlékhez való feljutást. A kápolna környezetét murvával szórták le, padokat, korlátot helyeztek el.
A terület bejárása alkalmával megrökönyödve tapasztaltuk, hogy felelőtlen emberek tűzrakóhelynek használták a kápolna környezetét, később a sírlapot is.
A Megyeházán - több szomszédos település kitüntetettje mellett - alapítványunk vehette át a Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett „Kulturált Települési Környezet Díj” pályázat I. díját, melyhez 500 000 Ft pénzjutalom járt. Pályázatunkban a térrendezéssel együtt elkészült és felavatott I. világháborús emlékművet, a restaurált Szentháromság-oszlopot és a felújítás alatt álló Szent Vendel-kápolnát mutattuk be. A megyei rendezvényen Horváthné Nagy Erzsébet, az alapítvány titkára vehette át a kitüntetés oklevelét. A pályázat díját Biatorbágy műemlékeinek felújítására fordítottuk.
2006-ban a megsüllyedt lépcsők, illetve a lepusztult kövek restaurálására (460 000 Ft) a Palmetta Művek szakembereit bízta meg az alapítvány. A csapadékos időjárás megnehezítette az építési anyag feljuttatását a meredek hegyoldalon. Végül maradt a kézi erő: a sódert, homokot, cementet, vizet, kőport, a szerszámokat, állványzatot naponta kézben és vállon kellett feljuttatni.
A kápolnánál az erdészet által készített fakorlátok egy részét tönkretették, a vízeshordókat az erdőbe gurították, az információs táblát összetörték a magukról megfeledkezett emberek, semmibe véve erőfeszítéseinket, elvégzett munkánkat.
A Faluház új nagytermében rendezte meg jótékonysági koncertjét a Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület, melynek bevételét a Biatorbágy Kultúrájáért Alapítvány által felújított és felújítandó műemlékek javára ajánlották fel.
A rendezvény fővédnökségét falunk szülötte, Kovácsházi István, az Operaház magánénekese vállalta el. A tartalmas szórakozást nyújtó produkciók végén a Biatorbágyi Hagyományőrző Egyesület elnöke, Schnaider Miklós átnyújtotta jelképesen a koncert bevételét (240 ezer forint).
2007-ben a felújítási munkálatok során helyére kerültek a kápolna kovácsoltvas ablakrácsai, melyet Jeges András fémrestaurátor épített be (468 000 Ft).
2008-ban önkormányzati pályázaton nyertünk támogatást, elkészültek a javítókőműves munkák és a tönkretett korlát újjáépítése, (568 620 Ft) melyet a PannonPark és a Parkvilág Kft. szakemberei végeztek. A zsindelyjavítást, favédelmet és a bádoglaternát a kereszttel a Colormetál Kft. készítette el (1 200 000 Ft). Ebben az évben volt az „utolsó” kápolnáért meghirdetett Vendel-túránk, melyen mintegy száz kirándulót vendégeltünk meg az egyik kutya-hegyi pincénél.
2009 áprilisában a Fest-Mix Kft. elvégezte a felújított épület tisztasági meszelését. Szent György-nap környékre terveztük a kápolna megáldását, de ebben az időpontban több rendezvény volt városunkban, így június 6-án 14 órakor tartjuk az átadó ünnepséget.
Alapítványunk többször kezdeményezte a kápolna közelében lévő Keserűkút kitisztítását, kútházának újjáépítését, de nehézségekbe ütköztünk. A kút területe és az erdei út jogilag rendezetlen, így sajnos a kút felújítási munkálatait az alapítvány nem tudta még megkezdeni. Hivatalos levélben fordultunk a KÖH illetékeseihez, hogy a jogi rendezésben, a kápolna műemléki lehatárolásában segítséget nyújtsanak.
Közel 10 millió forint értékben végeztünk, végeztettünk eddig munkát. Országos, megyei és helyi pályázatokból, önkormányzati és más támogatásokból, társadalmi munkákkal sikerült a kápolna épületét megmenteni az enyészettől.
Lapunk megjelenése idején lesz a műemléki bejárás az erdei kegyhelynél, kirándulóhelynél.

Horváthné Nagy Erzsébet
 
(Biatorbágyi Krónika, 2009. május)